مطالب توسط admin_tooscharm

تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی

•در کل تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی کار دشواری است و اگر چرم به کیف و کفش و … تبدیل شده باشد تشخیص طبیعی و یا مصنوعی بودن آن دشوارتر خواهد بود,اما باز هم راه هایی وجود دارد که بتوان مصنوعی و یا طبیعی بودن آن را تشخیص داد. • اولین راه لمس کردن […]

چرم سازي و مراحل ساخت چرم

تعریف چرمسازی چرمسازی یا دباغی پوست فرآیند فیزیکیشیمیایی است که بر اثر اعمال فیزیکی و تاثیرات مواد شیمیایی و یا گیاهیپوست خام فاسد شدنی به کارایی فاسد نشدنی و با ارزش و قابل استفاده برایانسان بنام چرم تبدیل می شود.مراحل چرمسازی به طور کلی پوست خام پس از طی مراحل زیر به چرم تبدیل می […]