تاریخچه شرکت :

شرکت توس چرم شرق در سال 1354 شمسی در مشهد با نام شرکت صادراتی روده طوس تآسیس شد . ابتدا تولید شرکت روده هنگ بود که فقط به کشور آلمان صادر میگردید . در سال 1368 شرکت کارخانه تولید سالامبور خود را افتتاح و صادرات به کشور ایتالیا را شروع کرد . بتدریج خط تولید وت بلو آغاز به کار نمود . در سال 1379 شرکت در چرمشهر مشهد کارخانه چرم سازی جدید خود را افتتاح و تولیدات خود را علاوه بر روده هنک و وت بلو و سالامبوربه کراست و دایکراست و چرم ارتقآ داد و در این زمان بازارهای جدیدی در کشورهای اروپائی از جمله ایتالیا . اسپانیا و ترکیه و آلمان و همچنین در کشورهای آسیائی از جمله چین و هندوستان و پاکستان از طریق شرکت در نمایشگاههای چین ، هنگ کنگ ، هندوستان و ایتالیا پیدا کرد و هرساله به تولیدات وصادرات خود افزود بطوری که در سال 1392 تولیدات شرکت در زمینه وت بلو کراست . دای کراست و چرم 2.400.000 جلد رسیده است و صادرات شرکت نیز به 15.000.000 دلار بالغ گردید که درسال 1393 این مبلغ به 17.800.000 دلاربالغ گردیده است . شرکت توس چرم شرق در سالهای 1382 و 1386 صادر کننده نمونه کشوری شد و از سال 1374 تا 1387نیز همواره صادرکننده نمونه استان خراسان بوده است

شرح فعالیت ها:

 تولید و صادرات روده هنک – چرم گوسفندی و بزی- کراست گوسفندی و بزی – دایکراست گوسفندی و بزی – سالامبور – وت بلوی گوسفندی و پشم گوسفندی

عوامل مهم در موفقیت ها:

1-    کیفیت ثابت کالاهای تولیدی
2-    تحویل به موقع کالا به مشتری
3-    صداقت در برخورد با مشتریان
4-    بازاریابی قوی